صنایع چوبی فرهاد (فرادکو) با تکیه بر 20 سال تجربه و کادری ورزیده ، افتخار ارائه بهترین کیفیت و طراحی را برای زندگی زیبا تر به مشتریا ن خود در طی فعالیت خود داشته است

تمرکز بر ارائه کیفیت برتر و مشتری مداری بخشی جدا نشدنی از فعالیت ما بوده و خواهد بود

برای آنان که به کیفیت اهمیت می دهند، بهترین انتخاب خواهیم بود